Dokumentation

Hos ChõraClean går vi naturligvis højt op i at alle vores produkter er sikre og veldokumenteret.


Det betyder følgende:

  • Grundstoffet bliver produceret af en ISO 9001 og ISO 13485 certificeret producent. Produktet er CE-mærket (CE-0120).
  • Det bliver produceret pr. ordre med entydigt batchnummer og dermed en garanti for at produktet overholder garantien på 3 års levetid.
  • Produkterne er testet af Dansk Teknologisk Institut (DTI), produktregistret og godkendt af den danske Fødevarestyrelse – Journal nummer 2015-29-7105-0006.
  • Produktet er registreret hos arbejdstilsynet – pr. nummer: 2374103.
  • Der er dokumenteret test på at produktet ikke ødelægger jern, metal og aluminimum. Der er ligeledes dokumenteret test på at produktet ikke ødelægger plast og inventar.
  • Der er dokumenteret test på at produktet ikke er farligt for dyr, mennesker og miljøet.
  • BioCid er EN testet i henhold til EN 1275, 1276, 1650, 13697, 13704, 13727, 14747, 14748 og 14476.

Herunder kan du downloade testoversigt, testresultater og sikkerhedsdatablade.


Sikkerhedsdatablade